Zmiana emaila administracyjnego

Czasami zachodzi we WordPress potrzeba zmiany emaila administracyjnego w zakładce Ustawienia – Ogólne nie jest to trudna zmiana pod warunkiem że mamy dostęp do poprzedniego emiala aby potwierdzić zmianę emaila kilkając w link potwierdzający zmianę. Gorzej jak nie mamy dostępu do takowego emaila wtedy powita nas komunikat:

Adres używany jest w celach administracyjnych. Po jego zmianie, wyślemy pod nowy adres wiadomość, aby potwierdzić tę operację. Nowy adres nie będzie aktywny do czasu potwierdzenia.

Trwa oczekiwanie na potwierdzenie zmiany adresu e-mail administratora na jakisnowyadres@jakisnowyadres.pl. Anuluj

Trwa oczekiwanie na potwierdzenie zmiany adresu e-mail administratora
Zmiana emaila administracyjnego 2

To nowe zabezpieczenie wprowadzone w najnowszych wersjach WordPress, ale jest możliwość pominięcia kliknięcia akceptacji zmiany emaila, aby pominąć akceptację wykonaj:

edytuj bazę danych w zakładce wp_options zmień emial na nowy w sekcji option_name / admin_email

dodatkowo wejdź na szablon jaki masz aktywny wyszukaj plik functions.php

a w nim na samym początku za <?php dopisz poniższy kod

remove_action( 'add_option_new_admin_email', 'update_option_new_admin_email' );
remove_action( 'update_option_new_admin_email', 'update_option_new_admin_email' );

/**
 * Disable the confirmation notices when an administrator
 * changes their email address.
 *
 * @see http://codex.wordpress.com/Function_Reference/update_option_new_admin_email
 */
function wpdocs_update_option_new_admin_email( $old_value, $value ) {

    update_option( 'admin_email', $value );
}
add_action( 'add_option_new_admin_email', 'wpdocs_update_option_new_admin_email', 10, 2 );
add_action( 'update_option_new_admin_email', 'wpdocs_update_option_new_admin_email', 10, 2 );

Potrzeba pomoc przy WordPress zapraszamy do kontaktu:

tel. 888 537 633

axp@prodo.pl