Czasami zachodzi we WordPress potrzeba zmiany emaila administracyjnego w zakładce Ustawienia – Ogólne nie jest to trudna zmiana pod warunkiem że mamy dostęp do poprzedniego emiala aby potwierdzić zmianę emaila kilkając w link potwierdzający zmianę. Gorzej jak nie mamy dostępu …

Zmiana emaila administracyjnego Read more »